• Nýjungar
 •  
 • 21.4.2020

Nýjustu breytingar og uppfærslur í Reglu - Apríl

Nýjustu breytingar og uppfærslur í Reglu - Apríl

Ágæti notandi

Þróunardeild Reglu situr ekki með hendur í skauti þrátt fyrir óvissa tíma og hér má sjá helstu breytingar sem lokið hefur verið við frá því í desember.

Almennt:

 • Nú er hægt að sækja um rafræn viðskipti til InExchange beint úr Reglu undir „Stjórnun > Viðhald skráa > Sækja um rafræna reikninga“.

 

 • Nýtt útlit undir „Stjórnun > Stýringar“ í Bókhaldi, Sölukerfi og Verkbókhaldi þar sem t.d. er búið að flokka stýringar undir mismunandi flipa svo auðveldara sé að finna þær

 

 • Nú má finna algengar spurningar og svör við þeim undir „Handbækur og stillingar“.

Bókhald:

 • Þegar bókhaldsfærslur eru fluttar inn sem csv skrá, er hægt að varpa bókhaldslyklunum í aðra lykla þegar skráin er flutt inn. Þetta er hentugt ef það er verið að flytja úr öðru bókhaldskerfi með öðruvísi uppsetningu.

 

 • Kerfið geymir nú síðast valda röðun eftir dálkum í fyrirspurn í fjárhagsbókhald þar sem það á við t.d. stöðu viðskiptavina.

 

 • Áður var hægt að lenda í því að ekki var hægt að framkvæma jöfnun vegna þess að einhver auramunur hafði myndast. Nú er leyft að jafna þrátt fyrir auramun.

 

 • Fyrirtæki hafa verið að lenda í því að móttaka sama rafræna reikninginn oftar en einu sinni frá sama birgja. Ástæðan fyrir þessu hefur verið annað hvort mannleg mistök hjá þeim sem sendir reikninga eða galli í sölukerfi sem sendir reikninga. Til að koma í veg fyrir svona tvíbókanir höfum við bætt í Reglu aðgerðum til að stoppa þetta af með villumeldingum.

 

 • Í vsk uppgjöri er nú kominn sér samtölukafli sem sýnir heildarsamtölur með leiðréttingum.

 

 • Nú er hægt að eyða verktakamiðakeyrslu (í árslok) þó henni hafi verið skilað til skatts og þannig keyra aftur og skila. Einnig hefur verið bætt við samtölum á upphæðum og fjölda til afstemminga.

 

 • Villuleit þegar bankafærslur eru sóttar, og stýringar gerðar, hefur verið bætt. Ef bókhaldslykill er merktur þannig að hann krefjist kennitölu þarf kennitala að vera til í viðskiptamannaskrá. Í einhverjum tilfellum gátu þessar færslur áður sloppið framhjá villuleit.

 

 • Undir „Bókhald Stjórnun > Stýringar“ er nú hægt að velja að aðvörunargluggi birtist áður en allar gulmerktar færslur eru staðfestar í bókhaldi með því að haka við „Aðvörun áður en villulaus (gul) fylgiskjöl eru staðfest“. Notendur hafa lent í því að staðfesta óvart mikið magn færslna og eru þá í vandræðum.

 

 • Upplýsingum á skýrslur 10.25 og 10.26 undir „Bókhald > Uppgjörsvinnslur“ hefur verið bætt við. Skýrslurnar sýna nú bæði bæti stofn til útreiknings vsk og svo vsk.

 

 • Nú er leyft að senda vsk uppgjör og staðfesta leiðréttingauppgjör þó einhverjar færslur séu ófrágengnar. Þó birtist aðvörun og þarf að samþykkja.

 

 • Þegar bankafærslur eru sóttar er nú hægt að velja að senda bara hluta af þeim í dagbók skv. færslulykli t.d. bara innborganir og einnig er hægt að ráða í hvaða röð þær sendast í dagbók. Ekki er þó leyft að sækja fleiri færslur í bankann fyrr en allt það sem síðast var sótt hefur verið sent í dagbók. Til að leyfa þetta er hakað við „Leyfa sendingu bankafærslna í dagbók eftir færslulyklum“ undir „Bókhald Stjórnun > Stýringar“.

Sölukerfi:

 • Vöruafbrigði uppfærast þegar yfirvaran er uppfærð. Hægt er að stilla hvort verð, heildsöluverð og kostnaðarverð vöruafbrigðanna fylgi yfirvörunni undir „Sölukerfi > Stjórnun > Stýringar“.

 

 • Hægt er að flytja inn csv skrá með tilboðsverðum ásamt tímabili sem tilboðið gildir. Ef vefverslun er tengd við Reglu er hægt að uppfæra tilboðsverðin í vefversluninni.

 

 • Ný stýring undir „Sölukerfi > Stjórnun > Stýringar“ þar sem  hægt að velja hvort sjálfgefið sé að tölvupóstur frá vefþjónustu t.d. reikningar sé sendur frá starfsmanni eða fyrirtæki.

 

 • Bætt við reiknings tilvísun í gagnadagbók fyrir aðgerðina „Krafa send í banka“ fyrir hverja kröfu sem send er úr kerfinu svo hægt sé að fletta upp reikning sem fór með kröfu.

 

 • Krafa af tegund A“ er sjálfgefið valin ef verið er að skilgreina kröfustillingar í fyrsta skipti.

 

 • Mögulegum innheimtumátum við reikningagerð hefur fjölgað mjög í gegnum tíðina og oft eru fyrirtæki eingöngu að nota hluta af þeim. Nú er hægt að velja hvaða innheimtumátar eru í boði til notkunar í flipanum „Annað“  undir „Sölukerfi > Stjórnun > Stýringar“.

 

 • Nú er hægt að stilla tvær eða fleiri deildir geti selt af sama lager undir „Stjórnun > Viðhald skráa > Deildir“, einnig er hægt að gera deildirnar óvirkar ef þær eru ekki í notkun.

 

 • Nú er tryggt að athugasemd sem sett er í haus á reikningi sem sendur er rafrænt mun alltaf birtiast sem athugasemd á rafrænum reikningi.

 

 • Ef gjalddagi á reikningi var sami og dagsetning reiknings gat komið misræmi í gjaldaga á kröfu sem send var í banka og rafrænum reikningi. Þetta hefur nú verið lagfært.

 

 • Hingað til hefur verið hægt að gera kröfu um ýmis atriði sem þurfa að fylgja rafrænum reikningi. Þetta er skilgreint undir „Sölukerfi > Skráning og viðhald > Viðskiptamenn“ í flipanum „Rafræn viðskipti“. Þessi atriði hafa svo verið sett í svæðið bónkunarstýring (accountingcost) í rafræna reikningnum. Nú höfum við bætt við svæðinu „Bókunarstýring, frjáls texti“ sem er þá fastur texti sem kemur alltaf sem bókunarstýring í rafræna reikninginn.

Launabókhald:

 • Breyting í uppgjörum í launabókhaldi. Meðlagsuppgjör verði jafn sýnilegt og önnur uppgjör undir „Launabókhald > Uppgjörsvinnslur > Ýmis uppgjör“. Meðlagsuppgjör og eftirágreiddur skattur staðfestast nú sjálfkrafa ef ekkert að skila.

 

 • Nú er hægt að eyða launamiðakeyrslu (í árslok) þó henni hafi verið skilað til skatts og þannig keyra aftur og skila.

 

 • Nú er hægt að raða launþegum undir „Launabókhald > Launavinnslur > Launakeyrslur“.

 

 • Það hefur verið hægt að handskrá orlofsuppbót og desemberuppbót á launþega áður en launakeyrsla hefur verið gerð fyrir viðkomandi mánuð. Þegar svo launakeyrslan hefur verið gerð hafa þessar skráningar þurrkast út. Nú höfum við komið í veg fyrir að hægt sé að handskrá fyrr en launakeyslan hefur verið gerð.

 

 • Nú er hægt að bakfæra og leiðrétta áður staðfestar launakeyrslur.

 

 • Lífeyrissjóður verslunarmanna sem innheimtir félagsgjöld fyrir fleiri en eitt stéttarfélag hefur nú gert þær kröfur að fá sér skilagrein hvert stéttarfélag. Við höfum brugðist við þessu.

Verkbókhald:

 • Bætt við raðnúmers dálk á verk í töflunni undir „Verkbókhald > Skráning og viðhald > Verk“. Einnig er nú hægt að leita eftir raðnúmeri í leitinni þar.

Innkaupaskráning

 • Nú er hægt að velja hvort innkaupaskráningin eigi að uppfæra kostnaðarverð vöru eða ekki undir „Stillingar“.

 

 • Hægt er að skrá magn í innkaupaeiningu í innkaupaskráningunni. T.d. ef í innkaupum er keyptur 1 pakki sem inniheldur 10 sölueiningar á lager þá þarf ekki að umreikna það þegar innkaupareikningur er skráður. Einng er hægt að skrá „Magn í innkaupaeiningu“ á vöruna í flipanum „Innkaup“ undir „Sölukerfi > Skráning og viðhald > Vörur“ og er það þá tekið sem sjálfgefið gildi inn í innkaupaskráninguna en hægt að breyta.

 

 • Á vörur er nú hægt að skrá „Föst álagning %“  í flipanum „Innkaup“ undir „Sölukerfi > Skráning og viðhald > Vörur“. Innkaupaskráningin nýtir þá þessa föstu álagningu til að reikna út nýtt söluverð og uppfæra vöruna með því þegar innkaupareikningurinn er staðfestur.

 

 • Ef fyrirtæki getur ekki nýtt sé innskatt þá er hægt undir „Stillingar“ að haka við „Innkaupsverð og kostnaðarverð inniheldur vsk“ og þá fer innskattur inn í kostnaðarverð vörunnar.

 

 • Nú er hægt að handskrá kostnað inn á vörulínu í innkaupaskráningu. En að sjálfsögðu þarf kostnaðurinn í heildina á vörulínum að stemma við skráðann heildarkostnað á reikningi.

Regla er bókhaldskerfi í skýinu sem krefst engrar uppsetningar. Þú getur skráð þig inn og byrjað að bóka samstundis.

Með Reglu einfaldar þú bókhaldið, kerfið tengist bönkum og auðveldar rafræn viðskipti og sparar því mikinn tíma, svo eitthvað sé nefnt.

Suðurlandsbraut 50
108 Reykjavík

09:00 - 16:00
520 1200